Các cặp lô đẹp hôm nay - Xem cao thủ chốt số hôm nay đánh con gì

-->
Box vote số ngày 09/06/2023
* Đăng nhập để chốt số và xem số đẹp hôm nay
* Có thể thay đổi số vote trước 18h
Cách tính điểm BXH:
  • - Chốt 1 BTL (nếu trúng) = +5 điểm, nếu về nhiều nháy số điểm sẽ là 5*số nháy.
  • - Chốt 1 cặp STL (nếu trúng) cả 2 con = +8 điểm (Trường hợp trúng 1 thì +4 điểm)
  • - Chốt 1 BTĐ (nếu trúng) sẽ được +15 điểm
  • - Chốt 1 cặp STĐ (nếu trúng), sẽ  +10 điểm
  • - Chốt dàn 5 tới 10 số nếu trúng +5 điểm

⇒ Lưu ý: Nếu bạn muốn sửa lại cặp số mà mình đã vote thì bạn chỉ cần sửa lại, hệ thống sẽ cập nhật con số mới bạn nhé. Sau 18 giờ hệ thống sẽ tự nhảy qua bảng vote của ngày hôm sau.

Top cao thủ chốt số chuẩn

STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
Lộc Tâm Linh
13 0 3
THE END
9 0 2
Nguyên an vi
9 0 2
4
Rết Huỳnh văn
9 1 2
5
Hiep Vu
9 1 2
6
Duc Tri Nguyen
9 1 2
7
LỘC PHÁT 6868
9 1 2
8
Quý Lê
8 1 2
9
Hồ Tuyết
5 1 1
10
Qui At
5 1 1
11
Bảo Bảo (tinh)
5 1 1
12
KQXSMB.mobi
5 1 1
13
Nguyen Tuan
5 0 1
14
Lý ngân
4 1 1
15
XSMN.mobi
4 1 1
16
Văn đích Nguyen
0 0 0
17
Ngoan Kim
0 0 0
18
Hàm Lý
0 0 0
19
Hùng Lý văn
0 0 0
20
Tran Nam
0 0 0
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
Lộc Tâm Linh
13 0 3
Nguyên an vi
9 0 2
Quý Lê
8 1 2
4
Rết Huỳnh văn
9 1 2
5
Hiep Vu
9 1 2
6
Duc Tri Nguyen
9 1 2
7
LỘC PHÁT 6868
9 1 2
8
Lý ngân
4 1 1
9
THE END
9 0 1
10
Hồ Tuyết
5 1 1
11
Qui At
5 1 1
12
XSMN.mobi
4 1 1
13
Bảo Bảo (tinh)
5 1 1
14
KQXSMB.mobi
5 1 1
15
Nguyen Tuan
5 0 1
16
Văn đích Nguyen
0 0 0
17
Ngoan Kim
0 0 0
18
Hàm Lý
0 0 0
19
Hùng Lý văn
0 0 0
20
Tran Nam
0 0 0
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
THE END
9 0 1
Lộc Tâm Linh
13 0 0
Văn đích Nguyen
0 0 0
4
Nguyên an vi
9 0 0
5
Lý ngân
4 0 0
6
Hồ Tuyết
5 0 0
7
Ngoan Kim
0 0 0
8
Hàm Lý
0 0 0
9
Quý Lê
8 0 0
10
Hùng Lý văn
0 0 0
11
Tran Nam
0 0 0
12
Huy Luuquang
0 0 0
13
Philip Lam
0 0 0
14
Rết Huỳnh văn
9 0 0
15
Hiep Vu
9 0 0
16
Luân Ông già
0 0 0
17
Hoàn Lê
0 0 0
18
Thơi Đặng
0 0 0
19
Qui At
5 0 0
20
Gia Cát Dự
0 0 0
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
Manh Trần
62 3 10
Duc Tri Nguyen
40 4 7
LỘC PHÁT 6868
35 4 8
4
Lộc Tâm Linh
31 2 7
5
Philip Lam
28 2 5
6
Rết Huỳnh văn
27 3 6
7
Qui At
27 2 5
8
chuaboi
26 2 6
9
THE END
22 2 5
10
Quý Lê
21 3 5
11
Thãnh Chon
21 3 4
12
Huy Luuquang
19 3 4
13
Hiep Vu
18 2 4
14
Nguyên an vi
18 1 4
15
KQXSMB.mobi
14 3 3
16
Bảo Bảo (tinh)
14 2 3
17
Hà Duyên
14 0 2
18
Tâm Linh
13 2 3
19
Lộc Phát
13 2 3
20
Tu Vu
13 2 3
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
LỘC PHÁT 6868
35 4 8
Lộc Tâm Linh
31 2 7
Duc Tri Nguyen
40 4 7
4
Manh Trần
62 2 6
5
chuaboi
26 2 6
6
Rết Huỳnh văn
27 3 6
7
Quý Lê
21 3 5
8
Qui At
27 2 5
9
Hiep Vu
18 2 4
10
Thãnh Chon
21 3 4
11
THE END
22 2 4
12
Philip Lam
28 1 4
13
Nguyên an vi
18 1 4
14
Lộc Phát
13 2 3
15
Tu Vu
13 2 3
16
KQXSMB.mobi
14 3 3
17
Văn đích Nguyen
13 2 3
18
Hùng Lý văn
13 2 3
19
Huy Luuquang
19 2 2
20
Bảo Bảo (tinh)
14 2 2
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
Manh Trần
62 0 4
Huy Luuquang
19 2 2
Bảo Bảo (tinh)
14 0 1
4
Tâm Linh
13 0 1
5
THE END
22 0 1
6
Philip Lam
28 0 1
7
Hà Duyên
14 0 1
8
Cầu Nguyễn Công
5 0 1
9
Lộc Tâm Linh
31 0 0
10
Con số may mắn
4 0 0
11
Sơn Đoàn Quốc
5 0 0
12
Hiep Vu
18 0 0
13
Doan Quy
5 0 0
14
Dũng Bùi
0 0 0
15
Luân Ông già
0 0 0
16
Duc Tri Nguyen
40 0 0
17
Ngoan Kim
4 0 0
18
Quý Lê
21 0 0
19
Hoàn Lê
0 0 0
20
chuaboi
26 0 0
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
Lộc Tâm Linh
68 4 13
Philip Lam
63 6 11
Manh Trần
62 3 10
4
LỘC PHÁT 6868
52 7 12
5
Duc Tri Nguyen
52 6 9
6
Dien Truong thanh
42 3 7
7
Bảo Bảo (tinh)
36 6 7
8
THE END
36 3 8
9
Hoàng Hiệp
36 2 5
10
Quý Lê
35 6 8
11
KQXSMB.mobi
35 5 7
12
Thãnh Chon
35 5 7
13
Huy Luuquang
32 4 7
14
Tu Vu
31 5 7
15
Nguyên an vi
31 2 6
16
Hà Duyên
31 3 5
17
Văn đích Nguyen
29 5 7
18
Lộc Phát
27 3 6
19
Rết Huỳnh văn
27 3 6
20
Qui At
27 2 5
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
LỘC PHÁT 6868
52 7 12
Lộc Tâm Linh
68 3 11
Philip Lam
63 5 10
4
Duc Tri Nguyen
52 6 9
5
Quý Lê
35 6 8
6
Tu Vu
31 5 7
7
Văn đích Nguyen
29 5 7
8
KQXSMB.mobi
35 5 6
9
Bảo Bảo (tinh)
36 6 6
10
Xuân Trà Giang
26 3 6
11
Manh Trần
62 2 6
12
Thãnh Chon
35 4 6
13
Rết Huỳnh văn
27 3 6
14
chuaboi
26 2 6
15
THE END
36 2 6
16
Hùng Lý văn
22 2 5
17
Tâm Linh
25 5 5
18
Hàm Lý
22 2 5
19
Nguyên an vi
31 2 5
20
Huy Luuquang
32 2 5
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
Manh Trần
62 0 4
Dien Truong thanh
42 0 3
Huy Luuquang
32 2 2
4
Hoàng Hiệp
36 0 2
5
Lộc Tâm Linh
68 0 2
6
THE END
36 0 2
7
KQXSMB.mobi
35 1 1
8
Bảo Bảo (tinh)
36 0 1
9
Tâm Linh
25 0 1
10
Thãnh Chon
35 0 1
11
Philip Lam
63 0 1
12
Nguyên an vi
31 0 1
13
Lộc Phát
27 0 1
14
Dũng Bùi
19 0 1
15
Con số may mắn
9 0 1
16
Hà Duyên
31 0 1
17
Cầu Nguyễn Công
5 0 1
18
Hùng Lý văn
22 0 0
19
Trùm Trailer
4 0 0
20
Xuân Trà Giang
26 0 0
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
THE END
712 61 143
LỘC PHÁT 6868
648 66 129
Tâm Linh
625 62 123
4
Duc Tri Nguyen
612 56 123
5
Ngoan Kim
603 48 116
6
Phúc Đàm quang
529 57 99
7
Hà Duyên
524 62 95
8
Phạm Cường
494 49 101
9
Hoàng Hiệp
478 52 92
10
Anh Hoàng
442 52 89
11
Thơi Đặng
433 27 83
12
KQXSMB.mobi
421 46 77
13
Hùng Lý văn
405 24 75
14
TRẦN VỦ ĐỆ
401 30 76
15
Quỳnh NguyỄn
396 41 79
16
Hàm Lý
383 22 69
17
Lữ Phụng Tiên
375 29 71
18
XSMN.mobi
374 40 72
19
Thãnh Chon
368 25 68
20
Thuy Thanh
358 37 66
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
Duc Tri Nguyen
612 56 122
THE END
712 41 120
LỘC PHÁT 6868
648 48 110
4
Tâm Linh
625 56 99
5
Ngoan Kim
603 44 98
6
Phạm Cường
494 39 92
7
Hà Duyên
524 60 91
8
Phúc Đàm quang
529 45 84
9
Hoàng Hiệp
478 43 81
10
Thơi Đặng
433 21 76
11
Anh Hoàng
442 44 76
12
Quỳnh NguyỄn
396 38 69
13
KQXSMB.mobi
421 35 63
14
TRẦN VỦ ĐỆ
401 21 63
15
Đạt Nguyễn
353 39 62
16
Lữ Phụng Tiên
375 24 62
17
thanh tan
353 32 62
18
XSMN.mobi
374 32 61
19
Hùng Lý văn
405 21 60
20
Hàm Lý
383 20 60
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
Tâm Linh
625 0 24
THE END
712 4 23
LỘC PHÁT 6868
648 2 19
4
Ngoan Kim
603 0 18
5
Phúc Đàm quang
529 5 15
6
Hùng Lý văn
405 0 15
7
KQXSMB.mobi
421 6 14
8
Hưng Nguyễn
224 0 14
9
Thuy Thanh
358 3 14
10
Bui Tien
343 0 14
11
Nguyễn Nam
90 0 13
12
Thãnh Chon
368 3 13
13
TRẦN VỦ ĐỆ
401 4 13
14
Anh Hoàng
442 6 13
15
Tuấn Anh Nguyễn
258 0 11
16
XSMN.mobi
374 2 11
17
Xuân Trà Giang
331 0 11
18
Nam Thanh
184 5 11
19
Hoàng Hiệp
478 4 11
20
Quỳnh NguyỄn
396 0 10
Tham khảo để có nhận định chính xác nhất:
Các cao thủ chốt số ngày 09/06/2023
TênBTLSTLBTĐSTĐDàn chè
Con số may mắn
54
54
54
54
54
45
44
55
Luân Ông già
06
06
95
09
29
99
89
99
29
09
90

Thảo luận XSMB

Thống kê nhanh cho ngày 09/06/2023

Lô tô lâu chưa ra (lô gan):

0917 ngày 0112 ngày 3211 ngày 7411 ngày 8011 ngày
9410 ngày 339 ngày 028 ngày 608 ngày 788 ngày
878 ngày 968 ngày 047 ngày 717 ngày 917 ngày
296 ngày 536 ngày 856 ngày 125 ngày 305 ngày
395 ngày 425 ngày 995 ngày 004 ngày 064 ngày
104 ngày 404 ngày 414 ngày 554 ngày 644 ngày

Lô tô về nhiều trong 30 ngày qua:

0813 lần 6713 lần 5613 lần 4113 lần 4312 lần
3412 lần 8712 lần 7211 lần 4911 lần 5311 lần
4411 lần 8211 lần 7911 lần 3711 lần 9111 lần
5711 lần 1811 lần 9310 lần 5410 lần 9010 lần
0010 lần 4210 lần 2110 lần 7010 lần 7610 lần
8110 lần 4010 lần 1510 lần 0510 lần 509 lần

Cặp lô tô lâu chưa ra (cặp lô gan):

7887
8 ngày
0110
4 ngày
0440
4 ngày
0660
4 ngày
3993
4 ngày
1221
3 ngày
0220
2 ngày
0770
2 ngày
0880
2 ngày
0990
2 ngày
1991
2 ngày
4774
2 ngày
6776
2 ngày
7997
2 ngày
8998
2 ngày
1441
1 ngày
1661
1 ngày
1771
1 ngày
2332
1 ngày
2882
1 ngày
3663
1 ngày
3883
1 ngày
4664
1 ngày
4994
1 ngày
5665
1 ngày
5775
1 ngày
5885
1 ngày
6996
1 ngày

Cặp lộn cùng gan nhiều nhất:

Giải đặc biệt lâu chưa ra:

84363 ngày 25362 ngày 01328 ngày 93268 ngày 90250 ngày
51247 ngày 68245 ngày 50241 ngày 09239 ngày 74233 ngày
99223 ngày 10206 ngày 06201 ngày 29194 ngày 22178 ngày
78176 ngày 80174 ngày 88173 ngày 07172 ngày 86170 ngày

Thống kê giải đặc biệt theo tổng & chạm:

Chuyên mục bình chọn Xổ số là sân chơi lành mạnh cho các thành viên tham gia nhằm mục đích tìm kiếm và tỏa sáng những tài năng trong lĩnh vực vui chơi giải trí có thưởng. Hàng ngày bạn có thể vào đây để bình chọn cặp số mà bạn yêu thích và xem những cặp lô chơi nhiều nhất trong ngày

Sau khi đăng ký thành công, các bạn đăng nhập chuyên mục Cao thủ chốt số miền Bắc để nhập các bộ số mình đề cử.

Ngay dưới box vote số hàng ngày chính là bảng danh sách các cao thủ chốt số theo ngày, tuần, tháng và năm.

Trong mỗi bảng sẽ hiển thị 10 tài khoản người chơi có số điểm chốt số theo thứ tự từ cao nhất đến thấp nhất. Trong đó các bạn sẽ xem được thông tin số lần trúng liên tiếp của các bộ ngô (lô) và chè (đề) của người chơi trong ngày hoặc trong tuần, tháng hay năm.

Để xem chi tiết các bộ ngô, chè đã trúng là gì, bạn kích chuột vào tên tài khoản đó. Ngay bên dưới bảng xếp hạng, chúng tôi đã có hướng dẫn chi tiết về cách tính điểm khi thành viên tham gia chốt số.

Các câu hỏi thường gặp

Ngô chè xổ số là gì ?
Có nhiều bạn thắc mắc tại sao lại website lại tên là ngô chè và ngô chè ở đây có nghĩa là gì. Thực chất nó chỉ là từ nói lái đi của từ lô đề xổ số, vì lô đề là từ khóa phạm pháp nên chúng tôi đặt cho nó 1 cách gọi khác đó là ngô chè
 xổ số.

Trang ngô chè xổ số có những chức năng gì ?

Hiện tại tôi nghĩ bạn đang ở trang chốt số. Một trong số những mục có lượng tương tác cao nhất của trang, ngoài ra trên trang của chúng tôi còn có những chức năng khác như: cung cấp kết quả xổ số 3 miền, giải mã giấc mơ xổ số, thống kê cũng như dự đoán những con số may mắn trong ngày.
Làm thế nào có thể chốt số trên trang ngô chè ?
Bạn muốn tham gia tính năng chốt số tích điểm vui của trang. Bạn cần có 1 tài khoản Gmail của Google. Sau đó bạn truy cập vào trang chọn nức năng chốt số rồi làm theo hướng dẫn ban đầu. Bạn đăng nhập vào và sau đó hệ thống hiển thị box vote số, bạn nhập những con số bạn chốt vào đó. Sau 18h30 hàng ngày hệ thống sẽ thống kê và tính điểm xếp hạng cho bạn, nếu may mắn bạn sẽ đứng TOP các cao thủ chốt số của trang.

liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan